MAKALELER
YURT EDİNME HAKKI
KOBANİ İLE İÇ SAVAŞ ÇIKARMAK İSTEDİLER
YENİ ANAYASA İHTİYACI
YENİ ANAYASA NASIL YAPILIR ?
POLİS ÇALIŞTAYI
TÜRKİYE’NİN İLK SİVİL VE DEMOKRATİK ANAYASASI İÇİN YOL HARİTASI
TOPLUMSAL EGEMENLİK İÇİN HALK HAREKETİ
İŞ İLİŞKİSİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING)
DEMOKRATİK DEVLET KURMAK İÇİN TÜRKİYEYE YENİ ANAYASA ŞART
SAĞLIK BİLDİRGESİ
ÇOCUKLARA BÜYÜKLER GİBİ CEZA VERİRSENİZ NASIL KAZANABİLİRSİNİZ?
POLİTİK HUKUK TANIMI
DEVLET BİREY İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA POLİSİN ROLÜ
YENİ ANAYASA YAPILABİLİR Mİ?
ADALETİ ÇAĞIRDIK VE NİHAYET GELDİ
SAYISAL ÇOĞUNLUK ŞART DEĞİL
KIRMIZI ÇİZGİSİZ ANAYASA YAPILMALI
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU MAĞDUR ÇOCUKLAR
ÇÖZÜM SÜRECİ
İŞYERİNDE DEMOKRASİ OLUR MU?
İLKELER BAZINDA YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI
İKTİSAT VE HUKUK
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI
AKİL İNSANLAR HEYETİ FAALİYETİNE İLİŞKİN KISA TESPİTLER
GEZİ OLAYI
DEVLET SUÇLARI BAKIMINDAN GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE DEVLET PRATİKLERİ
“EVET”LE GELEN YENİ OLANAKLAR
EGEMENLİK SAVAŞI VE BALYOZ TAHLİYLERİ
ÇOCUKTAN TERÖRİST OLMAZ
ÇALIŞMA HUKUKU EV KADININI NE KADAR TANIYOR
AKİL İNSANLAR HEYETİNİN TAKİP SORUMLULUĞU/SİYASETE SİVİL KATKI
GENEL SEÇİMLER
İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ VE DEMOKRAT AVUKATLAR

İstanbul Barosu seçimleri ve demokrat avukatlar - Taraf - Istanbul - 28.10.2010


İstanbul Barosu’nun Genel Kurulu 2010, 6 ve 7 Kasım’da yapılıyor. Bu genel kurula da bundan önceki genel kurullarda olduğu gibi bilinen gruplar sayıları biraz daha artmış olarak katılıyor. Grupların sayısının artması yeni bir seçenek umudu vermiyor. Çünkü İstanbul Barosu’nda bu dönem çıkan gruplar da dahil tüm gruplar esas olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu anlayışı içinde pozisyon alıyorlar. Birbirlerinden farklarını bu sistemsel anlayışı benimsedikleri seviye veya bu konuda açık yahut örtülü tutum almaları ya da sistem içi muhalif, sitem içi iktidar konumlarında bulunmaları belirliyor. Bunun yanında gruplar içinde yer alan birçok avukatın aslında grup anlayışlarıyla uyumlu olmadıkları da görülüyor. Sorun sistem dışından ve sisteme kökten muhalif bir konumdan seçenek üretilememesinden doğuyor. Dolayısıyla avukatların büyük çoğunluğu çok istekli olmadan yönetime talip olan sistem içi gruplar arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Bu özelliklere sahip bir seçim sürecinin İstanbul Barosu’nda yönetimi değiştirse bile baroyu değiştiremeyeceği kolaylıkla görülebilir.

Oysa İstanbul Barosu değişmeli, barolar değişmeli, statükonun taşıyıcı kolonlarından biri olan tüm meslek kuruluşları değişmeli çünkü Türkiye değişiyor. Türkiye demokratik dönüşüm sürecini yaşıyor. Türkiye toplumu ihtiyaçlarının ve dinamiklerinin gerektirdiği hukukunu arıyor. Türkiye toplumu tüm farklılıklarını göz ardı eden, baskılayan, yaşam tarzlarını suç sayan zalim ve otoriter bir hukuk düzeninden demokratik bir hukuk düzenine geçmek istiyor. Türkiye toplumu tüm farklılıklarını dikkate alan, birlikte yaşama olgusunu birlikte yaşama iradesi olarak ortaya koyan, bütünlüğünü özgürlüğü esas alarak sağlayan bir hukuk istiyor. Bunu öncelikle yeni bir anayasa talebi olarak ortaya koyuyor.

Türkiye toplumunun yaşadığı bu dönem tarihsel önemdedir. Türkiye’nin yüz yıldır egemen olan seçkinci yapılardan, meşruiyeti kendilerince belirlenmiş, halk nazarında asla meşru kabul edilememiş iç iktidarlardan kurtulmasının mümkün hale geldiği bir geçiş dönemini yaşıyoruz. Türkiye toplumu demokratik dönüşümünü bütün tutucu ve gerici dirençlere rağmen gerçekleştirecek. Bu değişim sürecinde İstanbul Barosu nerede yer alacak, avukatlar nasıl bir rol oynayacak? Asıl soru bu.

Anayasal ve yasal hükümlerle otoriter idari yapının içinde konumlandırılmış baroların statükonun korunması misyonunu sürdürerek demokratik değişime katkı yapmaları mümkün değil. Çoğulcu olmayan, yönetimini nisbi temsil esasına göre belirlemeyen baroların demokratik bir yapıya sahip olmaları mümkün değil. Kendisi demokratik bir kurum olmayan baroların demokrasiden yana tutum almaları, demokrasinin hukukunu üretme çabasında olmaları mümkün değil. Sadece yönetime gelen demokrat insanların iyiniyetiyle baroların demokrasi sürecinin yapıcı kurumları olmalarını sağlamak mümkün değil. Mümkün olmadığı geçmişte görüldü. Zaman zaman gördüğümüz özgürlükçü ve demokratik baro pratikleri anayasa ve yasalarla tahkim edilmiş otoriter kurum kültürünün içinde yok olup gitti. Özgürlükçü ve demokratik baro pratikleri etkili ve değiştirici olmaktan çok sadece sorunları dile getiren birer çığlık olarak kaldı. Ama çoğunlukla ne oldu. Mensubu olan avukatlar üzerinde vesayet kullanan, hak arama özgürlüğünü değil devleti korumayı esas alan bir avukatlığı hayata geçiren baro pratikleri egemen oldu. Barolar nasıl ki otoriter idari yapının bir parçası iseler vesayetleri altındaki avukatlık pratiği de otoriter devletin avukatlığı oldu. Dünya görüşleri sebebiyle hak arama özgürlüğünü temsil eden bir avukatlık anlayışını seçenlerde bağımlı ve taraflı yargının sultası altında ezildi. Bu ülkede avukatlık yapıp da yargının sistematik hale gelmiş adil olmayan ve avukatları çaresizleştiren uygulamalarından şikâyet etmeyen avukat olmadı. Avukatların yaşadığı tüm mesleki ve sosyal sorunların arkasında, yargıya, barolara ve avukatlığa ilişkin oluşturulmuş üstenci, otoriter ve baskıcı bu sistem var. Bu nedenle yıllardır avukatlığın sorunlarından söz edip baroların yönetimine gelenler bu sorunların çözümünde etkili olamadılar. Bu sistem devam ettiği sürece hiç kimse avukatlığın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak bir baro pratiği hayata geçiremez. Bu nedenle baroların, bu nedenle avukatlığın değişmesi gerekiyor.

Ve bu nedenle baroyu değiştirmek yönetimini değiştirmek değildir. Baroyu değiştirmek baroyu otoriter idari yapının parçası olmaktan çıkarmak ve gerçek bir hukuk kurumuna dönüştürmek demektir. Baroyu çoğulcu demokratik bir yönetime sahip olacağı bir kuruma dönüştürmek demektir. Baroyu avukatların vasisi olmaktan çıkarmak, avukatlık faaliyetini kolaylaştıran bir meslek örgütüne dönüştürmek demektir.

Bu mümkün müdür. Evet mümkündür. İstanbul Barosu’nun demokrat avukatları bunu mümkün kılacak bir güce sahiptir. İstanbul Barosu’nun demokrat avukatları, hangi politik aidiyete sahip olurlarsa olsunlar, hangi dünya görüşünü tercih etmiş olurlarsa olsunlar demokrasi paydasında biraraya gelmeyi başarmalılar. Türkiye gecikmiş demokratik dönüşümünü yaparken baroların ve avukatlığın bunun dışında kalması mümkün olamaz. Demokratik Türkiye yapılandırılırken elbette barolarda yeniden yapılanacak, elbette avukatlık da yeni baştan kurulacak. Demokrat Avukatlar bu sürece fikren ve pratik olarak önemli katkı yapabilirler.

Demokrat Avukatlar çalışması tüm grupları geride bırakarak, yeni ve zamanın ruhuna uygun bir ses olarak demokrat avukatların bireysel kimlikleriyle biraraya gelmesiyle başlayabilir. Önyargılardan, ön kabullerden uzak demokrasi fikrine dayanan, demokrasi fikrini baro ve avukatlık zemininde özgürlüğü esas alarak somutlamayı amaçlayan bir Demokrat Avukatlar hareketi olabilir.

İstanbul Barosu Avukatı

mehmetata@superonline.com

http://www.taraf.com.tr/haber/istanbul-barosu-secimleri-ve-demokrat-avukatlar.htm